વરસાદ પછીનો ઉઘાડ

Posted on: જૂન 20, 2010

પરાપૂર્વથી કોઇ આપી રહ્યુ છે છતાં હાથ ખાલીના ખાલી રહ્યા છે,
ભિતરથી જ એનું પગેરૂ મળ્યું છે છતાં હાથ ખાલીના ખાલી રહ્યા છે.

પણે ક્યાંક કરતાલ વાગ્યાનો વૈભવ અને હાથ આખોય દાઝ્યાનો વૈભવ,
તળેટીથી ટોંચે બધું ઝ્ળહળ્યું છે છતાં હાથ ખાલીના ખાલી રહ્યા છે.

હતી એક જણ પાસે બે ચાર બૂંદોની આશા અને સામે એ જણ જુઓ તો-
મને આખ્ખુ ચોમાસુ આપી રહ્યું છે છતાં હાથ ખાલીના ખાલી રહ્યા છે.

ઘણીવાર ભગવાઓ ધારણ કરીને ભિતર કોઇ મીરાંનુ મંથન કરૂ ત્યાં-
તરત મોરપિંછુ નજરમાં ચડ્યું છે છતાં હાથ ખાલીના ખાલી રહ્યા છે.

સિકંદર સમુ વિશ્વ આખુ ફર્યો છું ; પહાડો સમા અશ્વ કાબુ કર્યા છે,
અને યોધ્ધા જેવું ‘જિગર’ સાંપડ્યું છે છતાં હાથ ખાલીના ખાલી રહ્યા છે.

Advertisements

2 Responses to ""

પણે ક્યાંક કરતાલ વાગ્યાનો વૈભવ અને હાથ આખોય દાઝ્યાનો વૈભવ,
તળેટીથી ટોંચે બધું ઝ્ળહળ્યું છે છતાં હાથ ખાલીના ખાલી રહ્યા છે.

– સરસ !

હતી એક જણ પાસે બે ચાર બૂંદોની આશા અને સામે એ જણ જુઓ તો-
મને આખ્ખુ ચોમાસુ આપી રહ્યું છે છતાં હાથ ખાલીના ખાલી રહ્યા છે.

kyaa baat

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements

  • નથી
%d bloggers like this: