વરસાદ પછીનો ઉઘાડ

ગીત : એને કહિ દ્યો કે… ! : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

Posted on: જુલાઇ 24, 2010

એને કહિ દ્યો કે આવે નૈં યાદ
વિતેલી યાદોના પહાડ ચડીને મારે સાંભળવો નથી કોઈ સાદ

એને કહિ દ્યો કે આવે નૈં યાદ

પગલાઓ ભૂંસીને ચાલ્યા કરું છું હવે અધકચરા જિવતરની રેતમાં
અણધાર્યા શ્વાસોને ક્રોસ ઉપર ટાંગીને ઊભો છું ઈસુ – સંકેતમાં

પુરાતત્વવિદોને સાથે લૈ શોધું છું દટ્ટાયેલ હાસ્ય એકાદ
એને કહિ દ્યો કે આવે નૈં યાદ

ઇચ્છાના રસ્તા તો લંબાતા જાય અને વૃધ્ધ મારી આંખોમાં થાક
પાંગરતા પાંગરતા લાગી ગૈ પાનખર ને લાગણીઓ થૈ ગૈ છે રાખ

ઓચિંતા વાદળ બંધાય મારી આંખમાં ને ગાલ ઉપર વરસે વરસાદ
એને કહિ દ્યો કે આવે નૈં યાદ

Advertisements
ટૅગ્સ:

2 Responses to "ગીત : એને કહિ દ્યો કે… ! : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’"

વાહ કવિ, મજાનું ગીત લઈ આવ્યા…

વાહ
એને કહી દો કે કરે નહિ હવે મને સાદ ,
કાન ના દરવાજા મેં તો મુક્યા તો ખુલ્લા,
કે એનો સાભરવા મીઠેરો સાદ,
એને કહી દો કે હવે આવે નહિ મને યાદ,
સીમા દવે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements

  • નથી
%d bloggers like this: