વરસાદ પછીનો ઉઘાડ

ગીત : પીધાં અક્ષર ઢાઈ : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

Posted on: ડિસેમ્બર 14, 2010

પીધાં અક્ષર ઢાઈ મેં તો પીધાં અક્ષર ઢાઈ
ભીડ ચૂભે છે કાંટા થઇને સતત ચહુ તનહાઇ

જનમ જનમની પ્રીત પિયાસી મૌન મૌનમાં ગાતી
અધર ઉપર ઉઘડ્યા છે હરિવર મહેક મહેક હું થાતી

પરમ પદારથ પામી હું તો બજુ થઈને શહેનાઈ
પીધાં અક્ષર ઢાઈ

નજર ભરીને ઘડી ઘડીએ નિરખુ તમને શ્યામ
તમ હોંઠો પર હું બંસી થઉં પછી અજબ આરામ

जहा कहो वहा चलेंगे अब तो मैं तुम्हरी परछाई
પીધાં અક્ષર ઢાઈ

4 Responses to "ગીત : પીધાં અક્ષર ઢાઈ : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’"

ખૂબ સરસ – ભાવવાહી રચના….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


    %d bloggers like this: