વરસાદ પછીનો ઉઘાડ

ગઝલ : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

Posted on: માર્ચ 31, 2011

અજબ અજઢવ ભર્યો એક પ્રશ્ન આ વાતાવરણમાં છે,
: મજા જે રાહ જોવામાં મજા એવી મિલનમાં છે?

તમારી આંખની ભીનાશ ચાડી ખાય છે એવી,
હજી એકાદ ઘટના તો તમોને પણ સ્મરણમાં છે.

પ્રણયના બે પ્રકારો છે ; જગતમાં બેઉ ચાલે છે,
તને શ્રધ્ધા ખુદામાં છે ; મને શ્રધ્ધા સનમમાં છે.

કરી છે શબ્દની પૂજા ખુદાને સાક્ષી રાખીને,
ખુદાએ ખુદ કહ્યું છે કે ખરી જન્નત ગઝલમાં છે.

તમારા કેશમાં લાગે પછીથી મૂલ્ય અંકાયે,
નથી હોતી કશી કિમ્મત જે ફૂલો બસ ચમનમાં છે.

ઇરાદો નેક તો ન્હોતો છતાં શમ્મા રહી જલતી,
હતી આડશ ક્યા હાથોની બધે ચર્ચા પવનમાં છે.

ફિકર એની નથી થાતી પડી છે લાશ જે સામે,
તને શંકા છે શત્રુમાં મને શંકા સ્વજનમાં છે.

5 Responses to "ગઝલ : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’"

સ રસ ગઝલના આ શેર વધુ ગમ્યા

અજબ અજઢવ ભર્યો એક પ્રશ્ન આ વાતાવરણમાં છે,
: મજા જે રાહ જોવામાં મજા એવી મિલનમાં છે?
ફિકર એની નથી થાતી પડી છે લાશ જે સામે,
તને શંકા છે શત્રુમાં મને શંકા સ્વજનમાં છે.

આખીયે ગઝલ સુંદર આને આસ્વાધ્ય બની છે. વાહ….

[…] અજબ અજઢવ ભર્યો એક પ્રશ્ન આ વાતાવરણમાં છે, : મજા જે રાહ જોવામાં મજા એવી મિલનમાં છે? તમારી આંખની ભીનાશ ચાડી ખાય છે એવી, હજી એકાદ ઘટના તો તમોને પણ સ્મરણમાં છે. પ્રણયના બે પ્રકારો છે ; જગતમાં બેઉ ચાલે છે, તને શ્રધ્ધા ખુદામાં છે ; મને શ્રધ્ધા સનમમાં છે. કરી છે શબ્દની પૂજા ખુદાને સાક્ષી રાખીને, ખુદાએ ખુદ કહ્યું છે કે ખરી જન્નત ગઝલમાં છે. તમારા કેશમાં લાગે પછીથી મૂલ્ય અંકાયે, નથી હોતી કશી કિમ્મત જે ફૂલો બસ ચમનમાં છે. ઇરાદો નેક તો ન્હોતો છતાં શમ્મા રહી જ … Read More […]

its very intensive & impressive…

તમારી આંખની ભીનાશ ચાડી ખાય છે એવી,
હજી એકાદ ઘટના તો તમોને પણ સ્મરણમાં છે.

saras pankti o chhe..Jigarbhai..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


  • નથી
%d bloggers like this: